rasi_sacit_senArtık farkındayız ki; yaşama, düşünme, hissetme biçimimiz ve kararlarımızla, sağlıklı ya da hasta olmayı seçebiliyoruz. Hayatımızı huzur ve bolluk içinde yaşamak elimizde, tek yapmamız gereken sözcüklere, ağzımızdan dökülen kelimelere yani düşüncelerimize egemen olmak. İnsan hayatı, sağlığı ve mutluluğu ile ilgili gelişmelerin ve yeniliklerin farkındalığı ile kurulan
Derin Yaşam Akademisi , çağdaş danışmanlık ve yaşam koçluğu kavramlarını birleştirir.

Derin Yaşam Akademisi; danışanlarının, geçmişlerine farklı bakış açıları ile yaklaşabilme gücünü kazandırırken, yaşamlarını daha keyifli kılacak duygu, düşünce ve davranışlar edinmelerine olanak sağlar.

Derin Yaşam Akademisi'nin kuruluş misyonu;
1- Konusunda eğitim formasyonuna sahip uzman danışmanlarla,
2- Modern yöntemleri uygulayarak ve geliştirerek, Danışmanlık vermek amacıyla,
3- Bireylerin yanı sıra, çağdaş iş dünyasında insan kaynağına verilen önemin doğal sonucu olarak kurumlara ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları oluşturmak,
4- İlgi alanındaki gelişmeleri, bilimsel saygınlığı olan kurumlarla işbirliği içinde izleyerek meslek içi eğitimler düzenlemek,
5- İnsanların kendilerini sevmeyi öğrenerek, ne kadar harika olduklarını anlayabilecekleri çalışmalara imza atmak,
6- Bu süreçte bireylerin kendi güçlerini, içsel bilgeliklerini ve güçlü yönlerini keşfetmelerine yön göstermek,
7- Sonrasında içlerinde bulundukları sosyal ortamın değişim ve dönüşümünü yönetmelerine rehberlik etmek,
8- Danışanlarımıza en harika hediyeyi kendisi olma gücünü sunmak
Ne yazık ki birçoğumuz fark edip, fark yaratmadıkça kim olduğumuzu bilmiyor ve kendimiz olmaktan, kendimizi ifade etmekten korkuyoruz. Oysa hayat bir içsel keşif yolculuğudur. Bu yolculuğun getirisi "aydınlanmak" olur ve sonucunda kişi içe doğru geliştiği kadar dışa doğru da açılır ve hayatı çok yönlü olarak değişir.

Derin Yaşam Akademisi, bu içsel yolcuğunuzda güvenle ilerlemenize rehberlik edecek eğitimciler ve danışmanların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Kendimizi severek, kendimizle ilgilenerek, bedenimizin anlatmaya çalıştığı durumlara dikkat ederek, hayatımızı daha iyiye değiştirme yeteneğimizi kullanabiliriz.

Derin Yaşam Akademisi'nin keyifli, rahat ve güvenli ortamında yapılan çalışmalarla, kişilerin geçmişten getirdiği ve daha önce farkında olamadığı, duygu,  istek,  bakış açısı ve/veya düşüncelerinin bilincine varması süreci geliştirilmekte ve kendilerini daha iyi tanımaları, anlamaları ve geliştirmeleri için yol/yöntemler gösterilmektedir.
Böyle bir süreç, danışanın kendisinin, danışmanlardan daha fazla, kendi istediği yolda ilerlemesi için çaba göstermesini gerektirmektedir. Çalışmalar ve yöntemler ne kadar yoğun ve etkin olursa olsun, devamını sağlamak ve geliştirmek, danışanın, kendi içinde gerçekten ulaşmak (içsel yolculuğunu geliştirmek) istediği yere kadar mümkün olmaktadır.

Hep beraber, insanlığın erişebileceği en güzel yerlere ulaşmaya var mısınız?