ileri_satis_teknikleriEğitmen
Raşit Sacit ŞEN

Eğitimin Amacı
Satışı temelinde bilen, sektöründe belli ölçülerde deneyim sahibi olmuş satışçıların daha profesyonel bir bakış açısıyla satışa yönelimlerini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Süre: 2 gün

İçerik

Satışın Ana Kuralları
Satışın tanımlarını açma
Ticaretin ana etkenleri üzerine sohbet…
İhtiyaç, Özellik, Fayda İlişkisi
Satın Alma Nedenler
Her firma ve kişinin bir ürün ve/veya hizmeti satın alması için gereken 4 ana başlık üzerinde durulacak ve konu açılacaktır.
Satışı Artırıcı Etkiler
Bir işletmenin satışlarını artırıcı ana etkenler ve alt başlıkları
Bu konuda Satışçı, Müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar?
Satış Tipleri
Piyasada uygulanan satış tiplerinin belirlenmesi ve iş ile ilgili uygulanan satış tipinin doğru bir şekilde nasıl yapılması gerektiği üzerine karşılıklı sohbet…
Satışın Aşamaları
Satış esnasında uygulanması gereken yol ve aşamalar. Bu formülün satışın kontrolünün elde tutulması amacı ile kullanılması.
Planlama / Yaklaşım / Bilgi Toplama / Özet ve İhtiyaçlarda Anlaşma / Piyasa Analizi /Ürün Bilgisi / İtirazların Karşılanması / Satışın Kapatılması.
Planlama ve Yaklaşım Teknikleri
Müşteri ziyareti öncesinde yapılması gerekenler, ve müşteriye yapılacak ziyaret esnasında unutulmaması gereken ana başlıklar.
Bilgi Toplama Teknikleri
Satışın istediğimiz şekilde etkin olarak geçebilmesi ve sonuçlanması amacıyla bilgi toplama esnasında dikkat edilmesi gereken ana başlıklar.
Açık sonlu ve kapalı sonlu soru tipleri ve 5N 1K kuralları.
Etkin dinleme teknikleri.
Müşteri İhtiyaçlarının Tespiti
Bilgi toplama esnasında müşteriden elde edilen bilgiler ile müşteriye bizim sattığımız ürün ve/veya hizmete ihtiyacı olduğunun onaylatılması.
İtiraz Karşılama ve İkna Yöntemleri
İtirazın Tanımı.
İtirazın Önemi.
İtirazların Sınıflandırılması.
İhtiyaca
Ürüne
Araca
Kaynağa
Fiyata
Zamana
İtirazın Belirlenmesi.
İtiraz Karşılama Teknikleri
İhmal Etme
Tehir etme
Geri Dönen Silah
Konuşmayı Sipariş Alma Sorusuna Yöneltmek
Yumuşak Yaklaşım veya kısmen İnkar Etme
Üçüncü Şahıs Hikayeleri
3F tekniği

Satış Kapatma Yöntemleri
Ne zaman kapanış yapılmalı?
Kapanış nasıl yapılır?

Derin Yaşam Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikler, workshoplar, seminerler ya da danışmanlık hizmetleri yalnızca bireysel gelişim yolculuğunuzda sizleri bilgilendirmek, potansiyelinizi açığa çıkartmak, kendinize ve çevrenize daha yararlı bir birey olmanıza aracılık etmek; özetle hayatınızın kalitesini artırmak amaçlıdır.Hiçbir etkinlik, workshop, seminer ya da danışmanlık hizmeti bir hastalık tanısı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.

Siz de İleri Satış Teknikleri Eğitiminden faydalanmak istiyorsanız bize 0530 240 49 69 numaralı telefonlardan ulaşabilir ya da info@derinyasamakademisi.com adresine yazabilirsiniz.